მართვის მოწმობა

228 posts in this topic

Ucha Janxoteli

აქ ქუჩა არ არის დაგინება და გინება დაიწყო გაგაფრთხილე და მაინც შენსას მიაწექი და ამიტომ 30% ვორნი

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ნიკალოზა

ხო მეც ეგრე ვფიქრობდი:)

ასწორებს მაგრად პრავა :)

მაგრად მოვასწარი პრავის აღება თორე რა ივლიდა სუსთავში :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

აუუუ გამოცადზე გავდიოდი ოთხშაბათ დღეს და სამშაბათს დაამატეს საკითხებიი..როგორიაა?? რა ისწავლიის ძნელებიაა :angry: :(

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

აბა მაშინ ჯარიმებისას ფულის გადათვლაა ადვილი და ითვალე რამდენიც გინდა :P

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

footballersgirl

PM მოგწერე ნახე :)

ეხლა რაც შეეხება გამოცდას ნუ გეშინია როგორც ვიცი ჯერ სერვერში არ დაუმატებიათ ასე რომ ნუ ნერვიულობ :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ucha Janxoteli

ეს ნახე რა რა დღეშია !!!!!

ძაან მაინტერესებს შენ რა მანქანა გყავს???

ბექა

ამას 10% კი არა ბანი უნდა მისცე :D

Ucha Janxoteli

შეურაწყოფებს არ ვიყოთ :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

:sms (18): ვის გაქვთ რუსთავში აღებული პრავა? მირჩიეთ კარგი პრაქტიკულის მასწავლებელი.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mariam

რუსთავში არ მაქვს აღებული მე დიღომში როცა იყვნენ მაშინ ავიღე მართვის მოწმობა და პრაქტიკულის ინსტრუქტორების ნომრების PM_ში მოგწერ :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

როგორი მართვის მოწმობები არსებობს?

სატრანსპორტო საშუალებები მათი ტიპის, დანიშნულებისა და მართვის თავისებურებების მიხედვით იყოფა შემდეგ კატეგორიებად: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “ტრამვაი”, “ტროლეიბუსი”, “ხელით სამართავი ავტომობილი” და “მოტოეტლი”, რომელთა სამართავად გაიცემა მძღოლის ერთიანი ნიმუშის ეროვნული და აგრეთვე საერთაშორის მოწმობა, ნებადართული კატეგორიის აღნიშვნით. ხოლო სასოფლო-სამეურნეო, სამელიორაციო, საგზაო და საამშენებლო ტიპის ტრანსპორტზე გაიცემა ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობა “ტრაქტორის მართვის მოწმობა"

“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, კატეგორიების მართვის უფლების მქონე პირებს შეუძლიათ მართონ:

“A” – მოტოციკლები, მოტოროლერები, მოტონარტები და სხვა მოტოსატრანსპორტო საშუალებები;

“B” – ავტომობილები, რომელთა სრული მასა არ აღემატება 3500 კგ-ს, ხოლო საჯდომი სავარძლების რაოდენობა – 8-ს (მძღოლის სავარძლის ჩაუთვლელად)

“C” – სატვირთო ავტომობილები, რომელთა სრული მასა აღემატება 3500 კგ-ს

“D” – ავტომობილები, განკუთვნილი მგზავრების გადასაყვანად, რომლებსაც მძღოლის სავარძლის გარდა გააჩნია 8-ზე მეტი საჯდომი ადგილი

“E” – სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობები საწევრებით, განკუთვნილი, “C”, “BC” ან “D” კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის;

“ტრამვაის” მძღოლს ნებართვა აქვს მართოს მხოლოდ ტრამვაი;

“ტროლეიბუსის” მძღოლს ნებართვა აქვს მართოს მხოლოდ ტროლეიბუსი;

“მოტოეტლის” მძღოლს ნებართვა აქვს მართოს მხოლოდ მოტოეტლი

“ტრაქტორის მართვის მოწმობის” მქონე მძღოლს ნებართვა აქვს მართოს მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო, სამელიორაციო, საგზაო და საამშენებლო ტრანსპორტი რა ასაკში შეიძლება მართვის მოწმობის აღება?

“A”, “B”, “C”, “BC”, კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების, მოტოეტლების და ხელით სამართავი ავტოსატრანსპორტო საშუელებების სამართავად პიროვნება უნდა იყოს მინიმუმ 18 წლის;

“ტრამვაის“ მართვის მოწმობის მისაღებად პიროვნება უნდა იყოს მინიმუმ 20 წლის;

“D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებისა და “ტროლეიბუსის“ მართვის მოწმობის მისაღებად პიროვნება უნდა იყოს მინიმუმ 21 წლის;

“E“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის მისაღებად პიროვნება უნდა იყოს მინიმუმ 21 წლის;

კადრის (საკონტრაქტო) და ვადიან სამხედრო სამსახურში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებსაც აქვთ “C“ ან “BC“ კატეგორიის მძღოლის მოწმობა და ავტომანქანაზე მუშაობის ერთი წლის სტაჟი, “D“ და “E“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მოწმობის მისაღებ გამოცდაზე დაიშვებიან 19 წლის შესრულების შემდეგ, სამხედრო სამსახურის ხელმძღვანელობის შუამდგომლობის საფუძველზე.

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სამართავად პიროვნება უნდა იყოს 18 წლის რა ვადაა აქვს მართვის მოწმობას?

ეროვნული მართვის მოწმობა გაიცემა უვადოდ. საერთაშორისო მართვის მოწმობა გაიცემა ერთიდან სამ წლამდე ვადით, ეროვნული მოწმობის საფუძველზე და მოქმედებს საქართველოს გარეთ ნებისმიერ ქვეყანაში.

უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მძღოლის მოწმობა მოქმედია საქართველოს ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქის ჩამოსვლიდან ერთი წლის განმავლობაში, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ მოწმობა უნდა შეიცვალოს საქართველოს ეროვნული მოწმობით.

სად ხდება მართვის მოწმობის გაცემა, შეცვლა, დაკარგულის აღდგენა?

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის რეგიონალური საგამოცდო სამსახურები მართვის მოწმობების გაცემას, შეცვლას, დაკარგულის აღდგენასა და გამოცდების მიღებას აწარმოებენ რეგიონალური პრინციპით მოქალაქეთა რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით.

კადრის (საკნტრაქტო) და ვადიან სამახედრო სამსახურში მყოფ სამხედრო მოსამსახურეებზე მართვის მოწმობების გაცემა წარმოებს სამხედრო ნაწილი დისლოკაციის ადგილის მიხედვით.

რა საბუთებია საჭირო მართვის მოწმობის მისაღებად?

მართვის მოწმობის მისაღებად შესაბამის რეგიონალურ სამსახურში უნდა წარედგინოს:

1. განცხადება (იწერება ადგილზე, არსებობს შაბლონი)

2. სატრანსპორტო საშუალების იმ კატეგორიის სწავლების დამადასტურებელი მოწმობა, რომელზეც განმცხადებელმა გაიარა პროფესიული მომზადება-გადამზადება ან დამოუკიდებელ მომზადებაზე გაკეთებული განცხადება (“A“ და “B“ კატეგორიის მართვის მოწმობის მისაღებად პროფესიული მომზადების და გადამზადების კურსების გავლა არ არის სავალდებულო)

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ოსტატთა და ფართო პროფილის ტრაქტორისტ მემანქანეთა მომზადების პროგრამეების განმახორციელებელი სასწავლებლის მიერ გაცემული ტრაქტორისტ-მემანქანის მოწმობა.

3. სამედიცინო ცნობა („ფსიქო“)

4. პირადობის მოწმობა

5. სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი

მართვის მოწმობის შესაცვლელად წარმოდგენილი უნდა იყოს:

1. განცხადება (იწერება ადგილზე, არსებობს შაბლონი)

2. პირადობის მოწმობა

3. მძღოილს ან და რაქტორისტ- მემანქანის ბარათი (დასტური)

4. სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი

დაკარგული მოართვის მოწმობის აღსადგენად წარმოდგენილი უნდა იყოს:

1. განცხადება (იწერება ადგილზე, არსებობს შაბლონი)

2. პირადობის მოწმობა

3. მძღოილს ან და რაქტორისტ- მემანქანის ბარათი (დასტური)

4. სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი

გაიცემა ერთთვიანი დროებითი მართვის მოწმობა

უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის შეცვლა

- უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობა საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედების უცხო ქვეყნის მოქალაქის ჩამოსვლიდან ერთი წლის განმავლობაში. ვადის გასვლის შემდეგ აღნიშნული მოწმობა უნდა შეიცვალოს საქართველოს ეროვნული მოწმობით.

საქართველოში უცხო ქვეყნის დიპლომატიურმა თანამშრომლებმა მართვის მოწმობის შესაცვლელად უნდა წარმოადგინონ:

1. დიპლმატიური ბარათის ასლი

2. პირადი პასპორტი (სურათიანი და ვიზიანი გვერდების ასლები)

3. ნოტარიალურად დამოწმებული მართვის მოწმობის თარგმანი

4. წერილი საკონსულოდან საცხოვრებელი ადგილის მისამართის მითითებით

უცხო ქვეყნის მოქალაქე მართვის მოწმობას მიიღებს საერთო წესების შესაბამისად (აუცილებელია იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ გაცემული რეგისტრაციის დოკუმენტი მისამართის ჩვენებით)

როდის შეიძლება გამოცდის ჩაბარება?

მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდები შედგება თეორიული და პრაქტიკული ნაწილისაგან. ქ. თბილისში თეორიული გამოცდები მიმდინარეობს ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს. სამუშაო საათებია 9.30 სთ-18 სთ. პრაქტიკული გამოცდები მიმდინარეოს სამშაბათს, ხუთშაბათს და შაბათს. რეგიონებში აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია იხ. რეგიონების რუქაზე.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

DON BENI

საიტი მიუთითე მარტო Ctrl A და paste რო იცი :41:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ჩემს მეგობარს უნდა ავტო სკოლაში სიარული და რომელია ყველაზე კარგი? მე დოსააფი ვიცი და არსებობს კიდევ ეგ ავტო სკოლა თუ იცით პლეხანოვზე რომ არის??? :?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

nini_eleni

PM შეამოწმე მონაცემები იქ მოგწერე და ეგ ავტო სკოლა საერთოდ პირველად გავიგე :) სახელზე კი ცოტა გამეცინა :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ივლისსში ვიგებ პრავას და აგვისტოში ვყიდულობ ტროიკას აბააა :smi (1):

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

KaSpeRsky

მაგარია ძაან :)

წარმატებებს გისურვებ :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

KaSpeRsky

წარმატებებს გისურვებ ჯიგარო! ;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

D&G

DON BENI

სპასიბა გაიხარეთ :06:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

1500 საკითხი გაუხდიათ და იამსაც ამბობენ 21წლამდე ოარავას ვეღარ აიგებთო პარლამენტშიაო შესაბამისი კანონი შესულიო!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1500 საკითხი გაუხდიათ და იამსაც ამბობენ 21წლამდე ოარავას ვეღარ აიგებთო პარლამენტშიაო შესაბამისი კანონი შესულიო!

სულ გაგიჟდნენ ეხლა 18 ის ვხდები კაცს გეგმები მაქვს რა პრავა არ უნდა მომცენ მაგათ უქრით მგონი :huh:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1500 საკითხი გაუხდიათ

1100 ვიცი მე :)

21წლამდე ოარავას ვეღარ აიგებთო პარლამენტშიაო შესაბამისი კანონი შესულიო!

ჭორებს ნუ აყვები! ისე კი კაია თუ მასე მოიქცევიან :)

KaSpeRsky

სულ გაგიჟდნენ ეხლა 18 ის ვხდები კაცს გეგმები მაქვს რა პრავა არ უნდა მომცენ მაგათ უქრით მგონი

არა პირიქით კაი რამეს აკეთებენ ასე რომ საგანგაშო არაფერია :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ბექა

რავი მე რაგაც არ მომწონს ეგ იდეა ცოტაც დაიცადონ ავიღებ მართვის მოწმობას და მერე რაც უნდათ ის ქნან სულ 2 თვე მეტი არა :25:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

აუ როგორ მინდა მოწმობა......... ისე არ მყიდულობენ მანქანას....

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ძნელი არაფერია ტუ იცი...უბრალოდ ერთი და იგივე ბევრჯერ მეორდება...ძაან ზნელიც არაა

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 წელიც მინდა

2 დედა გაწეული წელიც

...ჩემი დროც მოვა

ჩემი დროც !

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting