Sign in to follow this  
Followers 0

ისტორიის მნიშვნელობა

36 posts in this topic

ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი, თავის საუბედუროდ, თავის ისტორიას ივიწყებს. როგორც კაცად არ იხსენება ის მაწანწალა ბოგანა, ვისაც აღარ ახსოვს - ვინ არის, საიდან მოდის და სად მიდის, ისეც ერად სახსენებელი არ არის იგი, რომელსაც ღმერთი გასწყრომია და თავისი ისტორია არ ახსოვს.

ილია ჭავჭავაძე

ისტორიის დავიწყებით იწყება საკუთარი ჯიშის ჯილაგის და საერთოდ საკუთარი თავის დავიწყებაც. დღეს ტენდენციაა რომ ისტორია დაავიწყონ ხალხს. დაავიწყონ თუ ვინ და რანაირი იყო ქართველი რომ თვალში ნაცარი შეაყარონ ხალხს და არ აგრძნობინონ დღევანდელი მათი სიმახინჯე ის წუმპე და ჭაობი რომელშიც ქართველი ერია ჩაძირული და ასე დაავადებულები საკუთარი ავადმყოფობის მიზეზების არმცოდნენი გადააგვარონ საერთოდ ქართველი ერი. არადა საჭიროა სარკე და ეს სარკეა ზუსტად ისტორია რომელშიც აირეკლება შენი ავ კარგი და როცა ნათლად დაინახავ შენ ნაკლს მაშინ მოგეცემა უკვე საშუალება და უნარი რომ გამოასწორო შენი ეს ნაკლი და წარმართო შენი თავი და მენტალობა გაჯანსაღებისაკენ.

სანამ არ ვიცით ისტორია არ ვიცით ჩვენი წარსული, და თუ არ ვიცით ჩვენი წარსული ე.ი არ ვიცით ჩვენი თავი და თუ არ ვიცით ჩვენი თავი ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ ვერ ვიქნებით თავის-უფლები. ვიქნებით სხვის მიერ მართული რობოტები, სხვისი ინტერესების გამტარებელი პაიკები და მონები.

ძველი ქართული დამწერლობა

ქართული დამწერლობის შექმნისა და მწერლობის დასაწყისის პრობლემა ქართული ლიტერატურის კულტურის ისტორიის ერთ-ერთი უმთარესი საკითხთაგანია. დასაბუთებულია აზრი, რომ ჩვენამდე მოღწეული ქართული ანბანი უნდა წარმოშობილიყო ძვ. წ.აღ-ის VII-Vი სს.. აღსანიშნავია ისიც, რომ დამწერლობის ყველა ძირითადი სახე ძველი აღმოსავლეთის ქვეყნებში ჩამოყალიბდა და მათ შორის საქართველოში.

ქართული ანბანის რეალური ისტორია V საუკუნის I ნახევრიდან იწყება, მაგრამ არის საბუთები, რომ ძველ კოლხებს დამწერლობა ჰქონდათ (აპოლონიოს როდოსელის `არგონავტიკა"). მოგვეპოვება ლეონტი მროველის ცნობა ქართული დამწერლობის შესახებ (იგი გაერთიანებული საქართველოს მეფის, ფარნავაზის დროს, ძვ. წ. აღ-ის IV-II სს. მიჯნაზე შეიქმნა).

არსებობს სომხური ლეგენდა ქართული ანბანის წარმოშობაზე.

ქართულმა ანბანმა განვითარების სამი საფეხური განვლო:

I. მრგვლოვანი ანუ ასომთავრული (V-IX სს.)

II. ნუსხური ანუ ნუსხა-ხუცური (IX-XI სს.)

III. მხედრული ანუ საერო (XI საუკუნიდან დღემდე)

ქართული შრიფტის სახეობები ერთმანეთის პარალელურად იხმარებოდა IX საუკუნის შემდეგაც, ოღონდ განსაზღვრული იყო მათი გამოყენების არე. მაგ., საეკლესიო წიგნებს ძველი ასოებით წერდნენ (მრგვლოვანით ან მისგან წარმომდგარი კუთხოვანით, რომელშიც მრგვლოვანიც იყო გარეული), ხოლო მეფეთა ბრძანებები, სამართლის დადგენილებები და საერო ხასიათის სხვა დოკუმენტები თუ წიგნები (მხატვრული ნაწარმოებები და სხვ.)იწერებოდა მხედრული ასოებით. მრგვლოვანი ხელით არის დაწერილი IX-X სს.სახარებანი, საქმე მოციქულთა, ეპისტოლენი, დავითნი... ხოლო ნუსხურით _ `მამათა სწავლანი" (943 წ.-მდე), იოანე ოქროპირის ცხოვრება (968 წ.), ოშკის ბიბლია (978 წ.), იერუსალიმური რედაქციის წინასწარმეტყველთა წიგნები (XI ს.), იერუსალიმური ლექციონარი (X-XI სს.), შატბერდის კრებულის (X ს.) ერთი ნაწილი მრგვლოვანით არის დაწერილი, მეორე - კუთხოვანით (ნუსხა-ხუცურით). საეკლესიო წიგნები ნუსხა-ხუცურით იწერებოდა, მრგვლოვანი შენარჩუნებული იქნა სათაურებში, ინიციალებში აბზაცების დასაწყისად.

XI-XII საუკუნის საქართველოს ინტენსიური ლიტერატურული ცხოვრება მოითხოვდა სწრაფ წერას და წერის ეკონომიურობას, რასაც მხედრული წერა უფრო შეეფერებოდა. თვლიან, რომ ნუსხური მრგვლოვანის განვითარებაა, მხედრული კი _ ნუსხურისა.

ჩვენს დრომდე მოღწეული დაწერილობის უძველეს ქართულ ძეგლებში 37 ასო-ნიშანია. ყველა ასო-ნიშანს ანბანური მწკრივი გააჩნია და აქვს რიცხვითი მნიშვნელობა 1-დან 10000-მდე.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

მახსენდება ივანე ჯავახიშვილის სიტყვები: მთავარია ჭეშმარიტი ისტორია და არა ნაყალბები... ბოდიშს ვიხდი ციტირებით არ მახსოვს.. :(

არასდროს არ უნდა გვეშინოდეს ისტორიის, თამამად გავუსწოროთ თვალი ისტორიულ ფაქტებს .. ნუ დავემსგავსებით სომხებს :P

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
დასაბუთებულია აზრი, რომ ჩვენამდე მოღწეული ქართული ანბანი უნდა წარმოშობილიყო ძვ. წ.აღ-ის VII-Vი სს.. აღსანიშნავია ისიც, რომ დამწერლობის ყველა ძირითადი სახე ძველი აღმოსავლეთის ქვეყნებში ჩამოყალიბდა და მათ შორის საქართველოში.

ვის მიერ დასაბუთებული?

ჩვენს დრომდე მოღწეული დაწერილობის უძველეს ქართულ ძეგლებში 37 ასო-ნიშანია.

ალბათ იმასაც გაიხსენებ თუ ვინ ამოაგდო "ზედმეტი" ასოები

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ვერ დავიჯერებ რომ ფარნავაზამდე არ გვქონდა ქართული ანბანი და დამწერლობა. ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება მოვიყვანოთ რომ იმ პერიოდისათვის დამწერლობა უნდა არსებულიყო რადგან აუციელებელი იყო რომ არ დაშლილიყო სახელწიფო, მეფის ხელისუფლება და ქართული კულტურა არ გამქრალიყო

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ადვოკატური ისტორია ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს ურაპატრიოტიზმის მძლავრ მუხტს... ჭეშმარიტების გაყალბებას არაფერი აქვს საერთო მეცნიერებასთან.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ისტორია მწარე წარსულია,ბევრი რამ საამაყო,ბევრი სამწუხარო მაგრამ თვალი უნდა გავუსწოროთ წარსულის რეალობას.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ისტორიის საშუალებით ვსწავლობთ ცხოვრებას. ისტორიაში ადამიანის ქმედებაა აღწერილი ცხოვრების ამა თუ იმ მნიშვნელოვან მომენტში რომელმაც რაღაც შეცვალა ან უბედურებისაკენ ან უკეთესობისაკენ. ჩვენი ვალია გაავანალიზოთ ყველაფერი და სხვის შეცდომაზე თუ გონივრულ საქციელზე ცხოვრება ვისწავლოთ. მე ასე ვფიქრობ :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
ვერ დავიჯერებ რომ ფარნავაზამდე არ გვქონდა ქართული ანბანი და დამწერლობა. ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება მოვიყვანოთ რომ იმ პერიოდისათვის დამწერლობა უნდა არსებულიყო რადგან აუციელებელი იყო რომ არ დაშლილიყო სახელწიფო, მეფის ხელისუფლება და ქართული კულტურა არ გამქრალიყო

ფარნავაზამდე მართლაც რომ არსებობდა, თუნდაც იმიტომ რომ ფარნავაზმა კი არ შექმნა არამედ განავრცო მწიგნობრობა ქართული (მგონი სწორად გავიხსენე, თუ არა შემისწორეთ:)).

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ისტორია გვაძლევს საშუალებას ვფლოთ აწმყო და ვეძიოთ მომავალი...

ისტორია გვაძლევს საშუალებას ჩვენი მსოფლმხედველობის თვალსწაიერი გავაღრმავთოთ რათა უკეთ დავინახოთ...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
ფარნავაზამდე მართლაც რომ არსებობდა, თუნდაც იმიტომ რომ ფარნავაზმა კი არ შექმნა არამედ განავრცო მწიგნობრობა ქართული (მგონი სწორად გავიხსენე, თუ არა შემისწორეთ:)).

"განავრცო ენა ქართული და არღარა იზრახებოდა სხუა ენა ქართლსა შინა თვინიერ ქართულისა და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული" :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
ფარნავაზამდე მართლაც რომ არსებობდა, თუნდაც იმიტომ რომ ფარნავაზმა კი არ შექმნა არამედ განავრცო მწიგნობრობა ქართული (მგონი სწორად გავიხსენე, თუ არა შემისწორეთ

+1 ანუ რეფორმა ჩაატარა B)

არსებობს სომხური ლეგენდა ქართული ანბანის წარმოშობაზე.

აი ეს კი დიდიხანია ამოსაგდებია ;) რახანია ჯავახიშვილმა დაამტკიცა რომ გვიანდელი ჩანამატია კირიუნის თხზულებაში :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

წინაპრები მართავენ მთელ განუსაზღვრელ მხარეს ქვეცნობიერებისას, რომელსაც ექვემდებარება გონებისა და ხასიათის ყველა გამოვლინება.

ერის ბედს ცოცხლებზე მეტად განკარგავენ გარდაცვლილი თაობები.

გარდაცვლილთა თაობები არა მარტო გადმოგვცემენ ერის ფიზიკურ აღნაგობას, არამედ აზრებსაც და იდეებსაც.

მიცვალებულნი, უდავოდ, ერთადერთი განმგებლები არის ცოცხალთა.

მომავალ თაობებსაც, ჯერ დასაბადებელ თაობებს, რომელთა ბედნიერებისათვის გვინდა, რომ ისინი ჩვენ გვგავდნენ, ანუ ჩვენი წინაპრების გამოცდილებითა და სიბრძნით ცხოვრობდნენ და არა არმცოდნე დაცემულების მახინჯი სარწმუნოებით და ფსიქოლოგიით...

დიახ, გარდაცვლილი თაობების თავდადება ქრისტიანობისათვის არ ყოფილა მხოლოდ სიჯიუტე ან ვაჟკაცობა. იგი განპირობებული იყო გარდაცვლილი თაობების მიერ დაგროვილი სიბრძნით.ამიტომაც ჩვენი ვალია მათი წარმატებებიც და შეცდომები ერთნაირად გავითვალისწინოთ.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
ამიტომაც ჩვენი ვალია მათი წარმატებებიც და შეცდომები ერთნაირად გავითვალისწინოთ

ხო მართალი ხარ მაგრამ ისტორია ძირითადად მაინც წარმატებას იმახსოვრებს ვიდრე მარცხს.

სამწუხაროდ აეა და უფრო წაგბები უნდა ვასწავლოთ რომ მეორწედ არ დავუშვათ შეცდომა

თუმცა არის მეორე მიდგომა რის მიხედვიტაც მარტო დადებითი უნდა გააძლიეროს კაცმა თუ უნდა მეტი წარმატება.

ნუ ორივეა საჭირო

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
ხო მართალი ხარ მაგრამ ისტორია ძირითადად მაინც წარმატებას იმახსოვრებს ვიდრე მარცხს.

სამწუხაროდ აეა და უფრო წაგბები უნდა ვასწავლოთ რომ მეორწედ არ დავუშვათ შეცდომა

თუმცა არის მეორე მიდგომა რის მიხედვიტაც მარტო დადებითი უნდა გააძლიეროს კაცმა თუ უნდა მეტი წარმატება.

ნუ ორივეა საჭირო

დადებითი გააძლიეროს,შეცდომები კი გაითვალისწინოს...თუ იგივე შეცდომებს დავუშვებთ მაშინ მუდამ ერთ ადგილს დავტკეპნით...:rolleyes:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

:rolleyes:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

მხოლოდ სმაილიანი პოსტი ფლუდაობაა :P

რას შვება ეს თანამდებობა კაცოუ :)

ხოდა იმა ვამბობდი რომ ისტორიას მართლა დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველაზე მეტად ის რომ სასწავლი წიგნია დიდი. ხოდა ჩვენ ხო საერთოდ ტეტრალოგია გვაქ, წიგნი კი არა

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
დადებითი გააძლიეროს,შეცდომები კი გაითვალისწინოს

ისე ვფიქრობდი დამეწერა თუ არა: შეცდომებს ვერ გაითვალისწინებენ, თუ არ გაიაზრეს წარსული... ფაქტი ანალიზის გარეშე, ისევ უბრალო ფაქტად რჩება... ასე მგონია მე და სხვისი არ ვიცი :P თუ გინდათ ნუ დამეთანხმებით :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
ვინც ტავის წარსულს დაივიწყებს იმ ერს მომავალი არ აქვს.

ერისა არ ვიცი და თუ გაქვს წაკითხული, ან თუ გსმენია პლატონის დიალოგები, სადაც ატლანტიდაზე საუბრობს.. ნუ იქ სოლონს ეუბნება ეგვიპტელი ქურუმი, ატლანტიდაზე საუბრისას, რომ თქვენაო ბერძნებოო, სულ ივიწყებთ წარსულსაო.. გონებით ბავშვები ხართო.. :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ქართველებს სამწუხაროდ ძალიან ცუდი ისტორიული მეხსიერება გვაქვს და ეს დამანგრეველად მოქმედებს ჩვენზე!

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[size="5"][color="#FF0000"]არ ვიტყვი რომ ილია ჭავჭავაძეს ვეთანხმები, რადგან ჩვენ არ ვართ ისეთი გენიოსები, რომ ამ პიროვნებას ჩვენი დათანხმება დასჭირდეს! მან სიმართლე თქვა. უბრალოდ ჩემ აზრსაც ვიტყვი. ისტორია ადამიანს ეტაპობრივად ავიწყდება იმიტომ, რომ თვითონ ისტორია იოლად დავიწყებადია.[/color][/size]
-3

Share this post


Link to post
Share on other sites
[size="5"][color="#FF0000"]არ ვიტყვი რომ ილია ჭავჭავაძეს ვეთანხმები, რადგან ჩვენ არ ვართ ისეთი გენიოსები, რომ ამ პიროვნებას ჩვენი დათანხმება დასჭირდეს! მან სიმართლე თქვა. უბრალოდ ჩემ აზრსაც ვიტყვი. ისტორია ადამიანს ეტაპობრივად ავიწყდება იმიტომ, რომ თვითონ ისტორია იოლად დავიწყებადია.[/color][/size]
-4

Share this post


Link to post
Share on other sites
[size="5"][color="#FF0000"]არ ვიტყვი რომ ილია ჭავჭავაძეს ვეთანხმები, რადგან ჩვენ არ ვართ ისეთი გენიოსები, რომ ამ პიროვნებას ჩვენი დათანხმება დასჭირდეს! მან სიმართლე თქვა. უბრალოდ ჩემ აზრსაც ვიტყვი. ისტორია ადამიანს ეტაპობრივად ავიწყდება იმიტომ, რომ თვითონ ისტორია იოლად დავიწყებადია.[/color][/size]

[size="5"][color="#FF0000"]არ ვიტყვი რომ ილია ჭავჭავაძეს ვეთანხმები, რადგან ჩვენ არ ვართ ისეთი გენიოსები, რომ ამ პიროვნებას ჩვენი დათანხმება დასჭირდეს! მან სიმართლე თქვა. უბრალოდ ჩემ აზრსაც ვიტყვი. ისტორია ადამიანს ეტაპობრივად ავიწყდება იმიტომ, რომ თვითონ ისტორია იოლად დავიწყებადია.[/color][/size]
-4

Share this post


Link to post
Share on other sites
[b][member="Vgmob Usamartlobas"][/b],
პატრიოტთა ბანაკებთან რაიმე ფორმით შეხება გქონია?
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

Sign in to follow this  
Followers 0