Sign in to follow this  
Followers 0

სასწაულმოქმედი კალმახი ვასკა

5 posts in this topic

http://www.youtube.com/watch?v=vCHUoKvUTvU#t=529

კალმახი ვასკა რომელიც სასწაულებს ახდენს

მეხუთე წუთიდან ნახეთ


დინამო მოდი აქ შენი აზრი მაინტერესებს
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
თევზთთაყვანისმცემლობა რაღაც ახალია
ბოლომდე არ მიყურებია
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='დინამო' post='713827']
თევზთთაყვანისმცემლობა რაღაც ახალია
[/quote]
უყურე უყურე :D

ბოლომდე ნახე
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='დინამო' post='713827']
თევზთთაყვანისმცემლობა რაღაც ახალია
ბოლომდე არ მიყურებია
[/quote]
ნახევარ საათიანია შე კაცო. ნახე რაა :)
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[i]მცნება მეორე:[/i] არა ჰქმნე თავისა შენისა კერპნი, არცა ყოვლადვე მსგავსნი, რაოდენი არს ცათა შინა ზე, და რაოდენი არს ქუეყანასა ზედა ქუე, და რაოდენი არს წყალთა შინა ქუეშე ქუეყანისა: არა თაყუანი-სცე მათ, არცა მსახურებდე მათ.

მეტს ამაზე მე არ ვიტყვი.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

Sign in to follow this  
Followers 0