Sign in to follow this  
Followers 0

სავალდებულო და საკონტრაქტო სამსახური საქართველოში

88 posts in this topic

ჩვენი მოქალაქე, წვევამდელი აძა, მალე წავა ჯარში.
სად იქნება და როგორ, ამას თავად მოგახსენებთ, მანამდე მივუძღვნათ თემა ჩვენს ჯარისკაცებს და ვნახოთ სამხედრო სამსახურის რა ფორმებია ჩვენს ქვეყანაში :rolleyes:
[b]
სამხედრო სავალდებულო სამსახური[/b]

[i]სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდა ევალება საქართველოს ყველა მოქალაქეს. გარდა ამისა, მოქალაქეობის არმქონე, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირებიც მიიჩნევიან სამხედრო ვალდებულად, რომლებზეც თანაბრად ვრცელდება კანონით დადგენილი სამხედრო ვალდებულების მოხდის ფორმები. რაც შეეხება უცხო სახელმწიფოს მოქალაქეებს, ისინი პირადი განაცხადის საფუძველზე და საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შეიძლება მიღებულ იქნენ საქართველოს სამხედრო სამსახურში. სავალდებულო სამსახურში იწვევენ 18-დან 27 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს.[/i]

[b]საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური[/b]

წვევამდელები, რომელნიც გამოთქვავენ სურვილს, სამხედრო ვალდებულება მოიხადონ საკონტრაქტო (პროფესიული) სამხედრო სამსახურის სახით, ასევე იმ პირებს, რომლებსაც მოხდილი აქვს სამხედრო სავალდებულო სამსახური, ან რომლებიც სარგებლობენ კანონით დაგენილი შეღავათით და გადავადებული აქვთ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა, შეუძლიათ სურვილის შემთხვევაში შესაბამისი შერჩევის შემდეგ გააფორმონ ხელშეკრულება (კონტრაქტი). კონტრაქტის მოქმედების ვადა ოთხი წელია, ხოლო სამხედრო მოსამსახურის მინიმალური ხელფასი კი 640 ლარი. თანხის რაოდენობა იზრდება წოდების, თანამდებობის და სამხედრო სტაჟის გათვალისწინებით.

საკონტრაქტო სამსახურის გავლის პერიოდში სამხედრო მოსამსახურეს ეძლევა შესაძლებლობა აიმაღლოს პროფესიული მომზადების დონე უცხოელი და ქართველი ინსტრუქტორების დახმარებით, აითვისოს უცხო ენა და მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო ოპერაციებში.

სამშვიდობო მისიაში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეს, შეიარაღებული კონფლიქტის ზონაში ყოფნის პერიოდში, ნამსახურობის ერთი დღე ჩაეთვლება ორ დღედ და მიეცემა ფულადი სარგო ორმაგი ოდენობით, ან ფულადი სარგოს ერთმაგი ოდენობა და კომპენსირების მიზნით სამშვიდობო ოპერაციების მაღალი რისკის დონის გათვალისწინებით შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული დანამატი.

[b]როგორ მოვხვდეთ სამხედრო სამსახურში[/b]

[i]1. თუ მოქალაქეს შეუსრულდა 18 წელი, კანონმდებლობის შესაბამისად იგი ექვემდებარება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევას.
2. საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მიღება წარმოებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე. საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში ჩარიცხვის მსურველი პირები უნდა გამოცხადდნენ შესაბამის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რომელსაც ატარებს ეროვნული სასწავლო ცენტრი "კრწანისი".[/i]
[b]
გარდა ამისა, საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახური აცხადებს წვევამდელთა მიღებას საკონტრაქტო სამსახურში, რაც ჩაეთვლებათ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლად. მიიღებიან 18 დან 27 წლამდე ასაკის მოქალაქეები და სამსახურში მიღების მთავარი პირობა წვევამელის სიმაღლეა, რაც განისაზღვრება მინიმუმ 1.75-ით.
[/b]

ეს მოკლე ინფორმაცია, დაწვრილებით იხილეთ თავდაცვის სამინისტროს საიტზე და სახელმწიფო დაცვის სპეც.სამსახურის საიტზე.
http://ssps.gov.ge/index.php?a=main&pid=77&lang=geo


[i]ახლა კი, ვისაც მოხდილი გაქვთ სავალდებულო სამსახური, ან საკონტრაქტო სამსახურში ყოფილხართ, გაუზიარეთ შთაბეჭდილებები და გამოცდილება სხვებს.... [/i] :rolleyes:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
და კი დე ავადმყოფად თავის გასაღება იმიტომ რომ ჯარს თავი აარიდო
სისხლის სამარტლის დნაშაულია
მოგვიანებით მუხლს დაგიკონკრეტებტ :rolleyes:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
ბრტყელტერფიანები არ მიყავდათ ადრე და ახლა როგორაა საქმე თუ იცით? :unsure:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Serafit' date='04 February 2011 - 02:00 AM' timestamp='1296770442' post='595400']
[i]ახლა კი, ვისაც მოხდილი გაქვთ სავალდებულო სამსახური, ან საკონტრაქტო სამსახურში ყოფილხართ, გაუზიარეთ შთაბეჭდილებები და გამოცდილება სხვებს.... [/i] :rolleyes:
[/quote]
შთაბეჭდილებები ყოვლად აუცილებელია, მაგრამ ერთი დიდი პრობლემაა კონკრეტულ ასპექტში, ასე მაგალითად:
როდესაც პიროვნება მიდის ჯარში მას აქვს ერთგვარი რომანტიული აზრები, რომ ექნება მდიდარი თავგადასავლები, სულ ექნება იარაღი, გასართობი ფული, ყველა დააფასებს, ყველას ეყვარება და ასე შემდეგ... მაგრამ აღმოჩნდება საპირისპირო და აქ იქმნეა სირთულე. ბევრს უვითარდება დეპრესიული ფონი და ხელს იქნევს ყველა ოცნებაზე.
მაგრამ ვინც ჯარში საპატიო მიზეით მიდის მას ნაკლებად ექმნება აღნიშნული პრობლემები, იმის გამო რომ ნაკლებ ყურადღებას აქცევს.

ეს რაც შეეხებოდა ნამდვილ ჯარს, სავალდებულო ჯარის პროვოკაციაზე კი სალაპარაკო არაფერია, ყოველ შემთხვევაში იქამდე სანამ რეზერვს არ გამართავენ.
2

Share this post


Link to post
Share on other sites
მაინტერესებს რა ფორმით გადიან დღეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურს და რა ვადით იწვევენ ჯარში. იქნებ კონკრეტული პასუხი დაწეროთ ვინმემ
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='დინამო' date='04 February 2011 - 02:59 PM' timestamp='1296817169' post='595599']
მაინტერესებს რა ფორმით გადიან დღეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურს და რა ვადით იწვევენ ჯარში. იქნებ კონკრეტული პასუხი დაწეროთ ვინმემ
[/quote]
უწევთ ობიექტების დაცვა 3 დღეში ერთხელ, ერთი წლის განმავლობაში. სახელმწიფო დაწესებულეები, სამხედრო ობიექტები და ა.შ. მთავარია ციხეზე არ მოგიწიოს :D
ძმაკაცმა დაცვის პოლიციაში გაიარა კონტრაქტით და წელიწად ნახევარი იყო, ახლა არ ვიცი როგორაა.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[b]დინამო[/b]

[quote]მაინტერესებს რა ფორმით გადიან დღეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურს და რა ვადით იწვევენ ჯარში. იქნებ კონკრეტული პასუხი დაწეროთ ვინმემ[/quote]
ერთი კვირა მაცადე და დავწერ :user:
ვადას რაც შეეხება, ერთწლიანი არის ჯერ ისევ, მაგრამ როგორც ვიცი აპირებენ ორწლიანზე გადასვლას.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Adza' date='04 February 2011 - 03:21 PM' timestamp='1296818501' post='595603']
[b]დინამო[/b]


ერთი კვირა მაცადე და დავწერ :user:
ვადას რაც შეეხება, ერთწლიანი არის ჯერ ისევ, მაგრამ როგორც ვიცი აპირებენ ორწლიანზე გადასვლას.
[/quote]
არანაირი ორწლიანი,სისულელეა სავალდებულოში ორი წელი გაუგიჟდებათ ხალხი,მაგას ჯერ კიდევ მაშინ იძახდნენ მე რომ კარანტინს გავდიოდი(2009 დასაწყისში),ტყუილია
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[i][b]საქართველოს კანონი
სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო
სამსახურის შესახებ
[/b][/i]
http://www.link.ge/file/348835/New-WinRAR-ZIP-archive.zip.html
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[b]Geo soldier[/b]
თან ყაზარმული სისტემა იქნება ისევ და არა ეს, ახლა როგორც არის.

ადრე თუ იყვნენ წელიწადნახევარი, გიჟდებოდნენ?
ფაქტიურად არ გვყავს არმია, ვინც გვყავს კიდე, ერაყში არის გაშვებული.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Adza' date='04 February 2011 - 04:15 PM' timestamp='1296821713' post='595617']
[b]Geo soldier[/b]
თან ყაზარმული სისტემა იქნება ისევ და არა ეს, ახლა როგორც არის.

ადრე თუ იყვნენ წელიწადნახევარი, გიჟდებოდნენ?
ფაქტიურად არ გვყავს არმია, ვინც გვყავს კიდე, ერაყში არის გაშვებული.
[/quote]
დაცვის პოლიციას,სახელმწიფო დაცვის სამსახურს და შსს ობიექტების დაცვის სამმართველოს რას უზამენ თუკი ყაზარმული რეჟიმი იქნება?
კიი გიჟდებოდნენ მე ცოტა ხანი ვმსახურობდი წელიწადნახევრიანებთან ერთად და ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანებს ნაღდად აღარ გავდნენ და 2 წელი თუ გახდა წარმომიდგენია რაც იქნება
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[b]Adza[/b]

არა გვყავს არა იხვი კიდე

ერაყში სულ 1000 ას კაცამდეა, ერთი ბატალიონი და ერთი ასეული(ორასკაცამდე)
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Adza' date='04 February 2011 - 04:15 PM' timestamp='1296821713' post='595617']
ფაქტიურად არ გვყავს არმია, ვინც გვყავს კიდე, ერაყში არის გაშვებული.
[/quote]
:D
დავრჩენილვართ დაცვის პოლიციის იმედზე :D
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
ისე ძალიან დიდი უსამართლობაა რა, ვიღაცა დაცვის პოლიციაში იხდის სავალდებულოს, 3 დღეში ერთხელაა და არც არაფერს აკეთებს და ვიღაც კიდე ყაზარმულზე პახაობს თუ ვალდებულება ქვია ყველა ერთნაირად ვალდებული უნდა იყოს Edited by Geo soldier
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]დავრჩენილვართ დაცვის პოლიციის იმედზე[/quote]

[quote]არა გვყავს არა იხვი კიდე

ერაყში სულ 1000 ას კაცამდეა, ერთი ბატალიონი და ერთი ასეული(ორასკაცამდე)[/quote]
და შენ ამათ ჯარს ეძახი?
შეხედე მაგათ გამძლეობებს...
ერთი დღე ვერ გაუძლეს ნორმალურად ომს.
აიღე ნებისმიერი ტერორისტი და უკეთესად იბრძოლებს, ვიდრე ჩვენი [B]სახელმწიფო არმია[/B]
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[b]ლებუ[/b]
შეგიძლია დაწერო რამე რჩევების სახით, როგორ მოერიონ სიტყვაზე სასოწარკვეთილებას დამწყებები?

და როგორ გგონიათ, წელიწადს თუ წელიწად ნახევარს დაცვაში რომ გაატარებს წვევამდელი, ის მზად იქნება იმისათვის რისთვისაც რეალურად იწვევენ ჯარში?? :unsure:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[b]Adza[/b]
მოდი არ გვინდა ეხლა გარჩეულ-გადდარჩეული აგვისტოს ომის განხილვა
ჯარს კიდე ნუ უყურებ შენ ცერად

[b]Serafit[/b]
ფსიქოლოგიურად უნდა იყო ძლიერი
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
ოფიცერთა მოსამზადებელი კურსების შესახებ იცით რამე? ადრე იყო პროგრამა, ტელევიზიითაც გადიოდა რეკლამები, მაინტერესებს დღესდღეობით თუ არის შესაძლებელი
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Adza' date='05 February 2011 - 01:20 AM' timestamp='1296854448' post='595947']
აიღე ნებისმიერი ტერორისტი და უკეთესად იბრძოლებს, ვიდრე ჩვენი [B]სახელმწიფო არმია[/B]
[/quote]
მეტი პატივისცემა და დაუფიქრდი რას წერ!

[quote name='Parseltongue' date='05 February 2011 - 11:34 AM' timestamp='1296891246' post='596030']
ოფიცერთა მოსამზადებელი კურსების შესახებ იცით რამე? ადრე იყო პროგრამა, ტელევიზიითაც გადიოდა რეკლამები, მაინტერესებს დღესდღეობით თუ არის შესაძლებელი
[/quote]
თავდაცვის სამინისტროს ვებ გვერდზე ვეღარ ვნაზე ინფო, არ ვიცი.

[quote]შეგიძლია დაწერო რამე რჩევების სახით, როგორ მოერიონ სიტყვაზე სასოწარკვეთილებას დამწყებები?

და როგორ გგონიათ, წელიწადს თუ წელიწად ნახევარს დაცვაში რომ გაატარებს წვევამდელი, ის მზად იქნება იმისათვის რისთვისაც რეალურად იწვევენ ჯარში??[/quote]
სწორად თქვა ვალტერმა.
სავალდებულოში კი ფსიქოლოგიურად მოსამზადებელი არაფერია. იდექი პოსტზე და მორჩა :)

საკონტრაქტოზ კი თუ ვერ შეეჩვევიან მოუწევთ ყოვლ თვე 70% იანი დაქვითვით ხელფასის აღება ოთხი წლის განმავლობაში. ამ პირობაზე ეჩვევიან კი არა სხვებსაც ჯობნიან :D
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]სავალდებულოში კი ფსიქოლოგიურად მოსამზადებელი არაფერია. იდექი პოსტზე და მორჩა [/quote]
თუ ისევ ყაზარმულზე გადაიყვანეს სავალდებულო მაშინ?
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='ლებუ' date='05 February 2011 - 12:02 PM' timestamp='1296892970' post='596033']
მეტი პატივისცემა და დაუფიქრდი რას წერ!


თავდაცვის სამინისტროს ვებ გვერდზე ვეღარ ვნაზე ინფო, არ ვიცი.


სწორად თქვა ვალტერმა.
სავალდებულოში კი ფსიქოლოგიურად მოსამზადებელი არაფერია. იდექი პოსტზე და მორჩა :)

საკონტრაქტოზ კი თუ ვერ შეეჩვევიან მოუწევთ ყოვლ თვე 70% იანი დაქვითვით ხელფასის აღება ოთხი წლის განმავლობაში. ამ პირობაზე ეჩვევიან კი არა სხვებსაც ჯობნიან :D
[/quote]
პოსტზე დგომა ადვილი საქმე არ გეგონოს მე რომ გამოვითვალე სმენების მიხედვით 2200 საათი ვიდექი პოსტზე და ღამეებს ვათენებდი,მცხელოდა,მციოდა,მშიოდა,ზედ მაწვიმდა და მათოვდა მაგრამ ჩვენი პატრონი არავინ იყო ერთი "სოკო"ვერ გააკეთეს რო შევფარებულიყავით იცი რამდენი დაავადდა?უშვილოდ დარჩნენ ბიჭები და მოდი ეხლა მაგათ ჯარის სიყვარული და ფორმის პატივისცემა მოსთხოვე
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Geo soldier' date='05 February 2011 - 12:20 PM' timestamp='1296894029' post='596044']
პოსტზე დგომა ადვილი საქმე არ გეგონოს მე რომ გამოვითვალე სმენების მიხედვით 2200 საათი ვიდექი პოსტზე და ღამეებს ვათენებდი,მცხელოდა,მციოდა,მშიოდა,ზედ მაწვიმდა და მათოვდა მაგრამ ჩვენი პატრონი არავინ იყო ერთი "სოკო"ვერ გააკეთეს რო შევფარებულიყავით იცი რამდენი დაავადდა?უშვილოდ დარჩნენ ბიჭები და მოდი ეხლა მაგათ ჯარის სიყვარული და ფორმის პატივისცემა მოსთხოვე
[/quote]
ეგ არაფერია საკონტრაქტოსთან.
შენ ეცი პატივი ფორმას და დადგება იმის დროც სხვას რომ მოთხოვ, თუ მოინდომებ Edited by ლებუ
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='ლებუ' date='05 February 2011 - 12:27 PM' timestamp='1296894451' post='596049']
ეგ არაფერია საკონტრაქტოსთან.
შენ ეცი პატივი ფორმას და დადგება იმის დროც სხვას რომ მოთხოვ, თუ მოინდომებ
[/quote]
საკონტრაქტო არის სამსახური და ნორმალურად უხდიან,კარგად კვებავენ მაინც თან მანდ ყველა თავისი ნებით მიდის სავალდებულოში კი ბევრი ძალით მიყავთ და არავის აქვს იმის უფლება ეგრე მოექცეს ადამიანს მითუმეტეს როცა ვიღაცა დაცვის პოლიციაში გულაობს და იმასაც ჯარში ეთვლება
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]უშვილოდ დარჩნენ ბიჭები [/quote]
სიცივეში ზეგჯერ პროსტატის ჯირკვლის პრობლება ჩნდება, მაგრამ სერიოზული არაფერი. უშვილობა გაზვიადებულია.
[quote]არავის აქვს იმის უფლება ეგრე მოექცეს ადამიანს მითუმეტეს როცა ვიღაცა დაცვის პოლიციაში გულაობს და იმასაც ჯარში ეთვლება [/quote]
უფლებაზე საუბარი არ გვინდა, ყელა ვალდებულია გაიაროს სამხედრო სამსახური.
დაცვის პოლიციაზე კი მართალი ხარ, ფორმალობაა.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]სიცივეში ზეგჯერ პროსტატის ჯირკვლის პრობლება ჩნდება, მაგრამ სერიოზული არაფერი. უშვილობა გაზვიადებულია.[/quote]
ერთ ყოფილ ჯარისკაცს ცოლი ყავს უკვე კაი ხანია მაგრამ ბავშვი არ ყავთ და მაგის ბრალია ზემოთ რაც ვთქვით
ზოგიერთი აფერისტი კიდე ნახევარზე მეტს ბიულეტინზე ატარებს,ჩემთან ერთმა 5 თვე გააცდინა ნატკენი თითის გამო და ბევრი იგონებდა რაღაცეებს,იღლიაში წიწაკას ისმევდნენ და სიცხეს აჩვენებდა თერმომეტრი და აი ესეთი დებილობები ისევ ხდება ქართულ ჯარში,მაგარი უპატრონობაა სავალდებულოში ისევ
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

Sign in to follow this  
Followers 0